RIDER WORKS : SNOVA HASHIMA Training Camp

国内の元気の良い若手選手が所属するRIDER WORKSから、SNOVA HASHIMAでのトレーニング・キャンプの模様がアップ!

Riders
Hiroaki Kunitake, Rina Yoshika, Taiga Hasegawa, Rikuto Watanabe, Yuuri Yoshika, Hinata Tsuji, Shuzaburo Otsubo, Yua Kakimoto, Kiara Morii, Haruhi Tsuji, Miruki Morii, Daia Okajima, Rento Sakamoto